Zastanawiasz się, ile kosztuje przegląd samochodu lub motocykla? Chcesz wiedzieć, ile zapłacisz za badanie okresowe? W tabeli poniżej znajdziesz odpowiedź. Jeśli masz wątpliwości, zawsze możesz napisać do nas. Chętnie pomożemy w znalezieniu ceny przeglądu, która dotyczy Twojego pojazdu.

Ceny przeglądów okresowych reguluje ustawa, nie znajdziesz więc tanich lub drogich przeglądów. Znajdź stację kontroli pojazdów, której możesz zaufać.

Cennik podzielony jest na kategorie:

 • Okresowe techniczne,

 • Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w samochodzie, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych,

 • Pierwsze techniczne zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,

 • Dodatkowe techniczne skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska,

 • Pozostałe dodatkowe techniczne pojazdu,

 • Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli.

Znajdź najbliższą stację

Okresowe badanie techniczne:

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

 1. W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.

 2. Pozostałe badania jak dla autobusu.

 3. W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.

 4. Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

 5. Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga!

Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Znajdź najbliższą stację