Dziennik Ustaw Nr 124 z 16.07.2003 r.

poz. 1151

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

Data wejścia w życie: 01.01.2004 r.