Dziennik Ustaw z 13.02.2018 r.

poz. 361

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku.

Data wejścia w życie: 28.02.2018 r.