Dziennik Ustaw z 09.05.2018 r.

poz. 855

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Data wejścia w życie: 20.05.2018 r.