Dziennik Ustaw Nr 98 z 19.08.1997 r.

Poz: 602
USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Data wejścia w życie: 01.01.1998 r.