Dziennik Ustaw Nr 97 z 23.06.2009 r.

poz. 802

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Data wejścia w życie: 22.09.2009 r.

Uwagi:
art. 1 pkt 1 i 3-7 oraz pkt 10, w zakresie dotyczącym art. 81 ust. 1, pkt 12 i 13 oraz art. 7 wchodzą w życie z dniem 8 lipca 2009 r.