Dziennik Ustaw Nr 97 z 23.06.2009 r.

poz. 809

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Data wejścia w życie: 08.07.2009 r.