Dziennik Ustaw Nr 92 z 30.04.2004 r.

poz. 879

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.

Data wejścia w życie: 01.05.2004 r.