Dziennik Ustaw Nr 92 z 30.04.2004 r.

poz. 884

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Data wejścia w życie: 01.05.2004 r.