Dziennik Ustaw Nr 90 z 23.05.2007 r.

poz. 604

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 10 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Data wejścia w życie: 31.05.2007 r.