Dziennik Ustaw Nr 90 z 23.05.2005 r.

poz. 756

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Data wejścia w życie: 01.06.2005 r.