Dziennik Ustaw Nr 84 z 16.05.2005 r.

poz. 723

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Data wejścia w życie: 31.05.2005 r.