Dziennik Ustaw Nr 77 z 24.04.2004 r.

poz. 730

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

Data wejścia w życie: 28.04.2004 r.