Dziennik Ustaw Nr 75 z 20.05.2009 r.

poz. 639

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Data wejścia w życie: 20.06.2009 r.