Dziennik Ustaw Nr 74 z 29.04.2005 r.

poz. 653

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli.

Data wejścia w życie: 14.05.2005 r.