Dziennik Ustaw Nr 74 z 19.05.2009 r.

poz. 634

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Data wejścia w życie: 03.06.2009 r.

Uwagi:
Par. 1 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Odesłanie do przepisów UE Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 1)