Dziennik Ustaw Nr 70 z 25.04.2006 r.

poz. 489

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Data wejścia w życie: 02.05.2006 r.