Dziennik Ustaw Nr 65 z 19.04.2006 r.

poz. 460

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.

Data wejścia w życie: 20.05.2006 r.