Dziennik Ustaw Nr 65 z 19.04.2006 r.

poz. 462

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

Data wejścia w życie: 20.05.2006 r.