Dziennik Ustaw Nr 63 z 16.04.2010 r.

poz. 395

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 29 grudnia 2009 r. o sprostowaniu błędu.

Status aktu prawnego: obowiązujący