Dziennik Ustaw Nr 62 z 18.04.2005 r.

poz. 554

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania, zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.

Data wejścia w życie: 03.05.2005 r.