Dziennik Ustaw Nr 57 z 02.04.2007 r.

poz. 381

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Data wejścia w życie: 17.04.2007 r.