Dziennik Ustaw Nr 54 z 02.04.2009 r.

poz. 443

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.

Data wejścia w życie: 02.04.2009 r.