Dziennik Ustaw Nr 5 z 14.01.2008 r.

poz. 29

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

Data wejścia w życie: 29.01.2008 r.