Dziennik Ustaw Nr 47 z 04.03.2011 r.

poz. 242

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Data wejścia w życie: 04.04.2011 r.