Dziennik Ustaw Nr 42 z 14.03.2006 r.

poz. 291

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 1 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep.

Data wejścia w życie: 14.03.2006 r.