Dziennik Ustaw Nr 40 z 10.03.2006 r.

poz. 275

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

Data wejścia w życie: 25.03.2006 r.