Dziennik Ustaw Nr 4 z 11.01.2008 r.

poz. 24

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych.

Data wejścia w życie: 26.01.2008 r.