Dziennik Ustaw Nr 39 z 13.03.2009 r.

poz. 316

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Data wejścia w życie: 28.03.2009 r.