Dziennik Ustaw Nr 38 z 08.03.2005 r.

poz. 362

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Data wejścia w życie: 08.04.2005 r.