Dziennik Ustaw Nr 36 z 18.02.2011 r.

poz. 182

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Data wejścia w życie: 21.03.2011 r.