Dziennik Ustaw Nr 36 z 18.02.2011 r.

poz. 183

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Data wejścia w życie: 21.03.2011 r.