Dziennik Ustaw Nr 34 z 04.03.2004 r.

poz. 300

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Data wejścia w życie: 04.04.2004 r.