Dziennik Ustaw Nr 32 z 26.02.2003 r.

poz. 262

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Data wejścia w życie: 13.03.2003 r.