Dziennik Ustaw Nr 30 z 18.02.2005 r.

poz. 253

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych.

Data wejścia w życie: 05.03.2005 r.