Dziennik Ustaw Nr 30 z 10.02.2011 r.

poz. 151

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Data wejścia w życie: 11.02.2012 r.

Uwagi:
art. 125 pkt 9 wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2011 r., art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 2, art. 67 ust. 2 pkt 2, art. 91-95, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz pkt 4 i 5, art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3 i 4, art.100-105, art. 124 ust. 7, art. 125 pkt 10 lit. c-e, art. 125 lit . g w zakresie uchylenia art. 114 ustawy, o której mowa w art. 125, oraz art. 125 pkt 13-16,wchodzą w życie z dniem 1 stycznia ,2013 r., art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 lit. c oraz ust. 4, art. 8 ust. 1 pkt 1, 4, i 6 lit. a, a także art. 13 ust. 1 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 19 stycznia 2013, art. 110 wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2013 r.