Dziennik Ustaw Nr 3 z 09.01.2008 r.

poz. 13

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli.

Data wejścia w życie: 24.01.2008 r.