Dziennik Ustaw Nr 29 z 22.02.2008 r.

poz. 166

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep.

Data wejścia w życie: 01.03.2008 r.