Dziennik Ustaw Nr 285 z 31.12.2004 r.

poz. 2856

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu.

Data wejścia w życie: 01.01.2005 r.