Dziennik Ustaw Nr 28 z 18.02.2003 r.

poz. 240

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Data wejścia w życie: 19.08.2003 r.