Dziennik Ustaw Nr 273 z 27.12.2004 r.

poz. 2703

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw.

Data wejścia w życie: 01.01.2005 r.