Dziennik Ustaw Nr 27 z 19.02.2009 r.

poz. 162

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Data wejścia w życie: 19.02.2009 r.