Dziennik Ustaw Nr 25 z 11.02.2005 r.

poz. 202

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Data wejścia w życie: 14.03.2005 r.