Dziennik Ustaw Nr 249 z 31.12.2007 r.

poz. 1866

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Data wejścia w życie: 02.01.2008 r.