Dziennik Ustaw Nr 249 z 29.12.2006 r.

poz. 1834

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Data wejścia w życie: 07.01.2007 r.