Dziennik Ustaw Nr 249 z 23.11.2004 r.

poz. 2499

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Data wejścia w życie: 08.12.2004 r.