Dziennik Ustaw Nr 247 z 29.12.2007 r.

poz. 1834

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Data wejścia w życie: 13.01.2008 r.