Dziennik Ustaw Nr 247 z 27.12.2010 r.

poz. 1652

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym.

Data wejścia w życie: 01.01.2011 r.

Uwagi:
art. 1 pkt 16 wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2010 r., art. 1 pkt 9, pkt 12, pkt 13 lit. b i pkt 14 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r