Dziennik Ustaw Nr 246 z 18.11.2004 r.

poz. 2469

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

Data wejścia w życie: 26.11.2004 r.