Dziennik Ustaw Nr 244 z 15.11.2011 r.

poz. 1454

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Data wejścia w życie: 01.01.2012 r.